Kunstprojekt med konfirmander 2022Kunstprojekt med Heerup Museum 2022: Den Skjulte Madonna

Med et tilbagevendende årligt kunstprojekt skaber Islev Kirke og Heerup Museum et kreativt forløb for kirkens konfirmander. 

I foråret 2022 tager kunstprojektet sit afsæt i fortællinger omVor Frue eller Madonna og den helt særlige ikonografi, der
knytter sig til Madonna.

På Heerup Museum er emnet blevet forbundet med foråretsaktuelle udstilling ”Hasle og Heerup – Det vi skaber”, samt
kunsthistoriske skildringer af Madonnafiguren.

Projektbeskrivelse
Konfirmanderne er blevet forberedt af præsterne inden work shoppen på Heerup Museum, så de kender de væsentligste 

fortællinger om Madonna.

På Heerup Museum er konfirmanderne - med afsæt i udstillingen ”Hasle og Heerup – Det vi skaber”, blevet introduceret for kvinden og mor-barn motivet og for symbolik omkring det skabende, som er centralt i Henry Heerups værker. 

Der er gennemgået betydningen af forældreroller, familier og om at skabe noget selv. Gennem Gudrun Hasles tekstile værker er der talt om stoffets forskellige betydningslag, såsom tøj og håndarbejde. Desuden er der talt om symboler, der kan knyttes til temaet.

Konfirmanderne er også blevet præsenteret for nogle kunsthistoriske portrætter af Madonna. Med nogle faste retningslinjer eller dogmer har hver konfirmand derefter skabt deres eget Madonnaportræt med et nutidigt og selvstændigt præg. 

Dogmerne indebærer, at de fortrinsvist arbejder med tekstiler og koncentrerer sig om den rød-blå farvekombination.


 

I værkstedet – konfirmanderne arbejder
Traditionelt er Madonnafiguren portrætteret med en rød kjole og en blå kåbe, der henholdsvis symboliserer det jordiske samt kærligheden i det røde, og det himmelske og jomfrueligheden i det blå. 

Disse to farver er der også taget udgangspunkt i her.  Der er udforsket i farvernes spil med hinanden både symbolsk, men også farveteknisk, hvordan samspillet kan give et mere livligt og vibrerende udtryk, når de er placeret op mod hinanden. 

Vi har lavet et lille draperi-studie i, hvordan stof falder, og hvordan man kan folde det. Konfirmanderne har prøvet det af på 
deres egne hoveder.

Hver konfirmand har selv valgt to symboler, som de har broderet ind i portrættet for at skabe en særlig fortælling om deres eget Madonnaportræt. Konfirmanderne har brugt forskellige broderingsteknikker.

På en malerplade er der bygget et tredimensionelt ansigt i pap. Ansigtet draperes til sidst med udvalgt klæde, som limes på med fokus på folder og kontraster.