Dødsfald og aftale om bisættelse eller begravelse

Hvad er kirkelig begravelse?En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Taknemmelighed og sorg

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.

At få sagt ordentligt farvel

Når man har mistet, kan man komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører vi, hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner. Ved en begravelse eller bisættelse kaster præsten jord på kisten og beder en bøn, hvor vi takker Gud for det håb, mennesket har fået gennem Jesus´ opstandelse fra de døde. Den samme bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.


Salmer, bøn og tale

Salmerne ved en begravelse giver os billeder på opstandelse og evigt liv. Bønnerne sætter ord på sorg, savn og på håbet om, at vore døde er hos Gud. Præstens tale kan være både personlig og forkyndende. Den personlige del kan handle om det liv, vi har levet med den døde. Hvad vi som pårørende fik gennem afdøde og nu har mistet. Forkyndelsen kan handle om opstandelseshåbet og Guds løfte om at være med os både i livet og i døden.

Begravelse eller bisættelse?


En begravelse i kirken afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Alt det praktiske

Ved dødsfald er er mange praktiske ting at tage stilling til og sørge for. Du kan finde en trin-for-trin vejledning her.

Her nedenfor gennemgås de vigtigste elementer.

Ved dødsfald udstedes en dødsattest af lægen, som sørger for at indsende attesten digitalt til begravelsesmyndigheden.

Som efterladte må og kan I foretage alle aftaler og registeringer selv.
I kan også kontakte en bedemand, som kan hjælpe med alle praktiske forhold omkring begravelse/bisættelse.
Ved en kirkelig begravelse/bisættelse skal skal I først kontakte kirkekontoret for at fastsætte en dato.

Herefter udfyldes "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" på borger.dk.

Anmodningen om begravelse/bisættelse udfyldes så hurtigt som muligt efter at aftale om bisættelse/begravelse er på plads. (Det kan bedemanden også hjælpe med)
Her anføres, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke.
Det, der skrives, skal være i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, bliver det i almindelighed forstået som et ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen.

Når det er på plads får I en samtale med den præst, som skal medvirke ved højtideligheden.
Ved denne samtale fortæller I om afdøde, aftaler forløbet for højtideligheden og hvilke salmer der skal synges.
Er der særlige ønsker til musik, kan dette ofte lade sig gøre. Der kan dog blive tale om et vederlag, hvis organisten skal bruge længere forberedelsestid.
Er der ønsker om solosang, kan dette også lade sig gøre mod et solisthonorar på 1500,- kr.

Begravelsesmyndigheden undersøger, om begravelsen kan gennemføres som ønsket. Kan den det, godkender begravelsesmyndigheden anmodningen og underretter samtidig skifteretten og folkeregistret om dødsfaldet, ligesom der sendes besked til krematorium og kirkegård.

Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).
En urne skal ligesom en kiste sættes i jorden på en kirkegård. Urner kan også anbringes i særligt indrettede rum (kolumbarier), som findes ved nogle kirkegårde.
Hvis det var afdødes ønske, kan asken spredes over havet.

Læs mere om begravelsespladser og askespredning her.

Ved en begravelse sker jordpåkastelsen på kirkegården, når kisten er sænket ned.
Ved en bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken inden kisten køres væk i rustvognen.
Der er ikke andre forskelle på ceremonien eller kirkens tilgang dertil.