Om Islev Kirke

I anledning af kirkens 50 års jubilæum i 2020 udgav vi dels et festskrift og dels en tryksag om kirken med historisk oversigt, beskrivelse og smukke fotografier af Roberto Fortuna. Der findes også en udgave på engelsk.
Alle skrifter kan fås i kirken og koster 20 kr stykket.

Indtil du kommer forbi, kan du læse lidt om kirken her.

 

Kirkebygningen  er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner, der har tegnet adskillige nyere danske kirker rundt om i landet, bl.a. Præstebro Kirke overfor Herlev Hospital. Arkitektparret blev anmodet om at udarbejde skitser i 1960. Kirken har et kraftfuldt udtryk, og de solide mure blev valgt for at afbøde trafikstøjen fra Slotsherrensvej.

Firmaet Ranyco, murermester Skjellerup og tømrermester Hans H. Nielsen vandt licitationen.

Grundstenen blev lagt i 1968 og kirken blev indviet i januar 1970.

Ud over selve kirkerummet er der menighedssal, pejsestue, konfirmandstue og diverse kontorer.

Menighedssalen  kan lægges til kirkerummet ved at åbne tre store døre mellem kirkerummet og salen. Der kan således blive plads til ca. 350 - 400 personer. Det sker ved gudstjenesterne juleaften, ved konfirmationsgudstjenesterne og andre gange i løbet af året.

Man kommer ind i kirkerummet ved at gå under pulpituret, der bærer orglet. Pulpituret er udført af jernsøjler, som Poul Skjellerup har smedet. Udskæringerne i søjlerne er lavet for at gøre udseenet lettere.

Orglet er tegnet af Inger og Johannes Exner og bygget af Frobenius. Det blev indviet i 1971

Orglet er tegnet af Inger og Johannes Exner og bygget af Frobenius. Det blev indviet i 1971.
I 2015 blev orglet renoveret og udvidet med flere stemmer og selvstændigt svelleværk.

Orgelhusene er fremstillet af møbelplader. De fire orgelhuse er malet i forskellige  blå/grønne og violette nuancer og rummer hver sine specielle stemmer.

Udskæringerne i facaderne er beregnet efter formlen for superellipsen, og de er alle forskellige.

De 119 gamle facadepiber er malet i forskellige farver afstemt efter hinanden og  efter det orgelhus, de hører til. De nye piber står i den originale 
metalfarve. Stjernen på svelleværkets facade er tegnet og farvesat af Inger og Karen Exner i  samarbejde med Johannes Exner, der døde i 2015 før orglet var færdiggjort.

Altret og Krucifikset

Altret  er tegnet af Exner og består kun af mursten. Der er langt bånd ned ioverfladen, som  sørger for, at murstenene ikke falder ned, og  indvendig er der lagt murbindere ind. Ud over  fugerne er der ikke beton i altret. Alterbordet er en superelipse, der står oven på en cirkel. 
Lysestagerne på alterbordet er af kobber og er lavet af sølvsmed Bent Exner. 

Krucifikset er lavet af Robert Jacobsen, af skrot fra en losseplads ved Paris. Oprindeligt et bestillingsarbejde til en kirke ved Randers. Menighedsrådet syntes
dog ikke at krucifikset passede ind og vi fik lov til at låne det til en prøveophængning.
Det blev hængende!

Døbefonten

Døbefonten  består af et kobberfad på en sokkel af  jern. Fadet er lavet af sølvsmed Bent Exner, soklen  og kobberspanden er smedet af murermester Poul Skjellerup.

Blomstervaserne og lysholderne er af kobber og er ligesom lysgloben smedet af  murermester Poul Skjellerup. 

Prædikestolen er kun hævet ganske lidt over gulvet.
Tekstilbilledkunstner Grete Balle har vævet de smukke tæpper der hænger foran prædikestolen. Hun blev inspireret af rummet og specielt Robert Jacobsens krucifiks. Hun har som et genkendeligt symbol brugt glorien dels i rund og dels i aflang form. Grete Balle har tilstræbt en form- og farvemæssig helhed mellem kirkerum og væverier. Det rustikke i kirkerummet er gentaget i det grove garn, der er brugt i vævningen.

Loftkonstruktionen og lamperne

 

Loftskonstruktionen kaldes en kongekonstruktion, og er kendt helt tilbage fra oldtidens brobyggeri. De lodrette stolper, der hænger ned i kirken, kaldes konger og hovedkongerne er der, der står i de udsparede huller i ydervæggene.

Lamperne , der hænger ned fra loftet, er specialfremstillet hos Louis Poulsen efter tegninger af Exner. De er placeret i forhold til bænkene, så lyset skinner ned i salmebogen
bagfra.

Vandkunsten

Vandkunsten  på kirkepladsen, blev indviet i 1977. Den bærer navnet "Giv det videre". 
Vandkunsten er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner og er udført af Poul Skjellerup.

 Visits to the church / 
Besøg kirken 

Islev kirke

 

Visits to the church are possible Tuesday to Friday beetween 10-13 .

For further information please contact the church office by mail: post@islevkirke.dk.

Du er velkommen til at komme ind og se kirken i kirkekontorets åbningstid tirsdag-fredag ml. kl.10-13.

Kontakt kirkekontoret på post@islevkirke.dk for mere information.

 

Islev Kirkes vision

Krusifikse


Et levende fællesskab og et lokalt forankret fristed, som bygger på den kristne tro og udbreder det glædelige budskab i dialog med vores tid.

Islev Kirkes værdier :

Kristent følgeskab og livstydning

Imødekommenhed
Præget af næstekærlighed, munterhed og gavmildhed

Rummelighed
Præget af nærvær, tillid og fordybelse

Én af de seks kirker, man skal se før man dør

På DR's hjemmeside kan man læse om seks kirker, man bør se, før man dør. En af dem, og den eneste danske, er Islev Kirke.

Kirkevæg

Arkitekterne Exner

Inger og Johannes Exner her tegnet mange andre spændende bygninger og kirker

Inger og Johannes Exner her tegnet mange andre spændende bygninger og kirker. De står også bag den meget fornemme restaurering af Koldinghus Slot. Læs om det hele på denne hjemmeside: 

www.ingerogjohannesexner.dk