Fødsel og faderskab

Et nyfødt barn registreres af jordemoderen, når der er en sådan tilstede ved fødslen.
I tilfælde, hvor der ikke er en jordemoder med ved fødslen, er det moderens ansvar at registrere barnet.

Er forældrene ikke gift, kan faderskab anerkendes ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes digitalt på borger.dk.
Erklæringen skal afgives inden 28 dage fra fødslen . Følg dette link: https://www.borger.dk/Sider/Faderskab.

Du kan læse mere om forældreansvar, faderskab og medmoderskab hos Familieretshuset.

Er forældrene gift, sker registreringen af forældrene automatisk.