Navneændring

Ændring af fornavn, mellemnavn og efternavn kan ske ved digital ansøgning på borger.dk.
Følg dette link: https://www.borger.dk/Sider/Navneaendring.aspx

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret bliver derfor ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal betales med Dankort, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 505 kr. (2020)

Navneændring ved indgåelse af ægteskab er gratis indenfor 3 måneder fra vielsesdatoen, hvis man danner navnefællesskab.

Du kan læse mere om reglerne for navneændring hos Familieretshuset.