Medlemsskab

Indmeldelse

Hvis du ikke er døbt, sker indmeldelsen i forbindelse med dåben i kirken.
Større børn og voksne skal igennem et dåbsoplæringsforløb med en af kirkens præster.

Det består normalt af et par samtaler og drøftelse/læsning af et evangelium, katekismus eller lignende.
Det aftales mellem præsten og den enkelte efter behov.

Genindmeldelse

Vil du genindmeldes, som døbt, skal du henvende dig til en præst, og udfylde en blanket, der udleveres på kirkekontoret.

Sognebånd

Almindeligvis hører man til menigheden og kirken i det sogn, hvor man bor. Ønsker du at slutte dig til en anden kirke, kan du løse sognebånd til en af den anden kirkes præster. Som sognebåndsløser har du ret til kirkelig betjening af den præst, du har løst sognebånd til. Du kan også opnå stemmeret og valgbarhed til menighedsrådsvalg i dit nye sogn.
Kontakt kirkekontoret eller en præst, hvis du vil løse sognebånd.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

 

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til kirkekontoret, personligt eller pr. mail. Vi anbefaler, at man ikke sender personnummer i almindelig mail. Brug den sikre mail, du finder her
Ved udmeldelse mistes retten til præstens medvirken ved bisættelse/begravelse og til at handlingen foretages i en kirke. Det kan derfor være klogt at meddele sine pårørende, at man har meldt sig ud, således at misforståelser undgås.

​Det er ganske gratis at blive udmeldt, så lad dig ikke lokke til at bruge diverse websider, der tager penge for at hjælpe dig.