Bestilling af ny attest

Har du brug for en ny fødsels-, dåbs- eller vielsesattest, kan du bestille den på borger.dk. Følg dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester

Her kan du også bestille attester til dine børn under 18 år.

Du kan vælge mellem at få attesten tilsendt som udskrift på papir, eller at få en digital attest.
Haster det, kan du kontakte kirkekontoret, og hente din attest ved personligt fremmøde medbringende gyldig billedlegitimation. Ved attester til børn skal du medbringe legitimation for både barnet og dig selv.