Menighedsplejen i Islev Kirke

Det er menighedsplejens formål at udøve diakonalt arbejde for sognets beboere, dvs. vi skal hjælpe og række ud til dem der er mindre bemidlede og hjælpe sognebørn, der føler sig ensomme.

Menighedsplejens midler kommer fra overskud fra arrangementer afholdt af Islev Kirke, fra indsamling ved søndagens højmesse samt øvrige gaver fra andre, herunder enkeltpersoner. Menighedsplejen modtager ikke direkte tilskud fra Islev Kirke. 
 

For tiden hjælper vi sognets beboere via julehjælp, sommerferiehjælp, særlig akuthjælp, konfirmandtøj og besøgstjenesten:

Julehjælp  - annonceres i november på kirkens hjemmeside og ansøgningsskema udfyldes digitalt via kirkens hjemmeside. Har du brug for hjælp til udfyldning kan du kontakte vores kirkekontor. I 2023 er fristen for ansøgning 28. november og julehjælpen vil blive uddelt torsdag 14. december mellem kl.13-15 i Islev Kirke.

Det er præsterne der fordeler midlerne, og familier med børn har fortrinsvisret.

Der kan også søges til en julegave til børnene (max 300 kr) via Juleønsketræet. KIrken formidler ansøgninger videre til Vestegnens Rotary, der står for uddelingen af gaver. Ansøgningsfrist i start november - hold øje forsiden på hjemmesiden.

Sommerferiehjælp  - der kan ansøges om sommerferiehjælp ved behov. Vi vil anbefale kendte sommerlejrmuligheder og evt. henvise til Samvirkende Menighedsplejer. Kontakt forpersonen for menighedsplejen.

Særlig akuthjælp  - hvis man har et akut behov for mindre økonomisk hjælp. Kontakt der vores kirkekontoret eller en præst.

Konfirmandtøj -  tøjet til den store dag kan være dyrt og bliver ofte kun brugt den ene dag. Vi samarbejder derfor med de øvrige kirker i Rødovre om genbrug og udlån af konfirmationstøj. Læs mere om det her

Besøgstjenesten  - er sat i værk for at undgå ensomhed hos ældre og skabe gode relationer. Vi sammensætter besøgsvenner og besøgsværter for at få et godt match - til gavn for begge parter. Læs mere om besøgstjenesten her.


Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til kirkekontoret eller til en præst.
 

 

Medlemmer af Menighedsplejens bestyrelse:

Forperson
Jette Larsen
Mail: jette@dynen.dk 

Kontaktperson for Besøgstjenesten
Kirsten Flarup
Mail: kpflarup@gmail.com
Tlf: 61 27 48 66

Kasserer
Jan larsen

Øvrige medlemmer
Lisbeth Merethe Jensen
Ester Benda
Birgitte Jørsby
 

Forretningsorden og vedtægter for Menighedsplejen kan læses her