Bibelværksted

Læsningen af Johannes-evangeliet genoptages i Bibelværkstedet, hvor de gode samtaler fortsættes.

Kapitel 12 er udgangspunktet i det første møde efter nedlukning. Der læses normalt ét kapitel pr. gang.

Nye deltagere kan sagtens springe ind.  Værkstedsleder er Niels Jørgen Østergaard.

Det foregår i Konfirmandstuen kl. 10 - 11.30 på nedennævnte lørdage.  Alle er velkomne.

17. april (UDSKUDT), 22. maj, 5. juni, 14. august

 

Hvordan læser vi Bibelen?

Bibelværksted ved Anne Fuglsang Fortuna.

Med udgangspunkt i Sørine Gotfredsens bog 'Som Sørine læser Bibelen' og ikke mindste vore egne erfaringer skal vi læse bibeltekster og drøfte, hvordan vi selv læser Bibelen.

Tilmelding senest d.1/4, så der kan sendes direkte besked til deltagerne om hvordan det gennemføres. Send en mail til anfd@km.dk eller ring på tlf. 3670 6118. Selvom starten evt. forsinkes på grund af nedlukning kan vi forberede os ved at læse inden første gang!

Lørdag d. 24. april, kl. 10-11.30: Skabelse og syndefald

Lørdag d. 8. maj, kl. 10-11.30: Loven og visdommen og fremtiden

Lørdag d. 29. maj, kl. 10-11.30: Troen og ordet

Temaerne er foreløbige arbejdstitler.