I foråret 2020 fortsætter vi arbejdet med Johannesevangeliet i Bibelværkstedet.

Johannesevangeliet er det yngste af de fire evangelier og adskiller sig på mange punkter fra de tre andre.

Bibelværkstedet åbner følgende dage kl. 10 - 11.30 i kirkens konfirmandstue:

Lørdag d. 4. januar

Lørdag d. 1. februar

Lørdag d. 29. februar

 


Alle kan deltage, og man binder sig ikke til noget. Der er ikke krav om særlige forudsætninger.

Værkstedsleder er sognepræst Niels Jørgen Østergaard.