800px-Islev_Kirke_Roedovre_Denmark.jpg

I anledning af kirkens 50 års jubilæum i 2020

udgav vi dels et festskrift og dels en tryksag om kirken med historisk oversigt, beskrivelse og smukke fotografier af Roberto Fortuna. 
Begge skrifter kan fås i kirken og de er ganske gratis.

I foråret 2021 udkommer endvidere en engelsk udgave af beskrivelsen.

Men indtil du kommer forbi, kan du læse lidt om kirken her.

 

Kirkebygningen er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner, der har tegnet adskillige nyere danske kirker rundt om i landet, bl.a. Præstebro Kirke overfor Herlev Hospital. Arkitektparret blev anmodet om at udarbejde skitser i 1960. Kirken har et kraftfuldt udtryk, og de solide mure blev valgt for at afbøde trafikstøjen fra Slotsherrensvej.

Firmaet Ranyco, murermester Skjellerup og tømrermester Hans H. Nielsen vandt licitationen.

Grundstenen blev lagt i 1968 og kirken blev indviet i januar 1970.

Ud over selve kirkerummet er der menighedssal, pejsestue, konfirmandstue og diverse kontorer.

Menighedssalen kan lægges til kirkerummet ved at åbne tre store døre mellem kirkerummet og salen. Der kan således blive plads til ca. 350 - 400 personer. Det sker ved gudstjenesterne juleaften, ved konfirmationsgudstjenesterne og andre gange i løbet af året.

Man kommer ind i kirkerummet ved at gå under pulpituret, der bærer orglet. Pulpituret er udført af jernsøjler, som Poul Skjellerup har smedet. Udskæringerne i søjlerne er lavet for at gøre udseenet lettere.

Orglet er tegnet af Inger og Johannes Exner og bygget af Frobenius. Det blev indviet i 1971.
I 2015 blev orglet renoveret og udvidet med flere stemmer og selvstændigt svelleværk.

Orgelhusene er fremstillet af møbelplader. De fire orgelhuse er malet i forskellige  blå/grønne og violette nuancer og rummer hver sine specielle stemmer.

Udskæringerne i facaderne er beregnet efter formlen for superellipsen, og de er alle forskellige.

De 119 gamle facadepiber er malet i forskellige farver afstemt efter hinanden og  efter det orgelhus, de hører til. De nye piber står i den originale 
metalfarve. Stjernen på svelleværkets facade er tegnet og farvesat af Inger og Karen Exner i  samarbejde med Johannes Exner, der døde i 2015 før orglet var færdiggjort.

 

 

Altret er tegnet af Exner og består kun af mursten. Der er langt bånd ned i overfladen, som  sørger for, at murstenene ikke falder ned, og  indvendig er der lagt murbindere ind. Ud over  fugerne er der ikke beton i altret. Alterbordet er en superelipse, der står oven på en cirkel. 
Lysestagerne på alterbordet er af kobber og er lavet af sølvsmed Bent Exner. 

Krucifikset er lavet af Robert Jacobsen, af skrot fra en losseplads ved Paris. Oprindeligt et bestillingsarbejde til en kirke ved Randers. Menighedsrådet syntes
dog ikke at krucifikset passede ind og vi fik lov til at låne det til en prøveophængning.
Det blev hængende!

 

Døbefonten består af et kobberfad på en sokkel af  jern. Fadet er lavet af sølvsmed Bent Exner, soklen  og kobberspanden er smedet af murermester Poul Skjellerup.

Blomstervaserne og lysholderne er af kobber og er ligesom lysgloben smedet af  murermester Poul Skjellerup. 

 

Prædikestolen er kun hævet ganske lidt over gulvet.
Tekstilbilledkunstner Grete Balle har vævet de smukke tæpper der hænger foran prædikestolen. Hun blev inspireret af rummet og specielt Robert Jacobsens krucifiks. Hun har som et genkendeligt symbol brugt glorien dels i rund og dels i aflang form. Grete Balle har tilstræbt en form- og farvemæssig helhed mellem kirkerum og væverier. Det rustikke i kirkerummet er gentaget i det grove garn, der er brugt i vævningen.

Loftskonstruktionen kaldes en kongekonstruktion, og er kendt helt tilbage fra oldtidens brobyggeri. De lodrette stolper, der hænger ned i kirken, kaldes konger og hovedkongerne er der, der står i de udsparede huller i ydervæggene.

 

Lamperne, der hænger ned fra loftet, er specialfremstillet hos Louis Poulsen efter tegninger af Exner. De er placeret i forhold til bænkene, så lyset skinner ned i salmebogen
bagfra.

Vandkunsten på kirkepladsen, blev indviet i 1977. Den bærer navnet "Giv det videre". 
Vandkunsten er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner og er udført af Poul Skjellerup.