Menighedsrådsmøder afholdes i kirkens pejsestue

Møder i 2019:
Tirsdag den 22. januar
Tirsdag den 26. februar
Tirsdag den 26. marts
Tirsdag den 23. april
Tirsdag den 28. maj
Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 24. september
Tirsdag den 22. oktober
Tirsdag den 26. november

Alle dage kl. 18.00