Et nyfødt barn registreres af jordemoderen, når der er en sådan tilstede ved fødsel.
I tilfælde, hvor der ikke er en jordemoder med ved fødselen, er det moderens ansvar at registrere barnet.

Er forældrene ikke gift, kan faderskab anerkendes ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes digitalt på borger.dk.
Erklæringen skal afgives inden 14 dage fra fødslen. Følg dette link: https://www.borger.dk/Sider/Faderskab.

Du kan læse mere om forholdene og reglerne for faderskab hos Statsforvaltningen, eller følge linket nedenfor til Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen (tidligere Familiestyrelsen): http://ast.dk/born-familie/faderskab/faderskab

Er forældrene gift, sker registreringen af forældrene automatisk.