Konfirmation 2021

Store Bededag, d. 30. april 2021: elever fra Tinderhøj Skole ved Anne Fuglsang Fortuna

Lørdag d. 8. maj 2021: elever fra Islev Skole ved Niels Jørgen Østergaard

Kristi Himmelfartsdag, d. 13. maj: privatskolerne ved Lotte Uglebjerg Høck
Privatskoler er i denne sammenhæng alle andre skoler end Islev og Tinderhøj skoler.

Tilmelding til konfirmation 2021 finder sted senest 30. juni 2020.
Brug menupunktet til venstre for tilmelding.

Konfirmation 2022

Store Bededag, d. 13. maj 2022: elever fra Tinderhøj Skole ved Anne Fuglsang Fortuna

Lørdag d. 21. maj 2022: elever fra Islev Skole ved Lotte Uglebjerg Høck

Kristi Himmelfartsdag, d. 26. maj 2022: privatskolerne ved Niels Jørgen Østergaard
Privatskoler er i denne sammenhæng alle andre skoler end Islev og Tinderhøj skoler.

Der bliver åbnet for tilmelding via hjemmesiden senere.

Kontakt venligst jeres præst, hvis der er spørgsmål.

 

 
I Islev Sogn finder konfirmation og forberedelse sted i 8. klasse.
Det er forældrene, der melder barnet til forberedelse ved digital tilmelding eller ved henvendelse til kirkens kontor.

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at konfirmanden er døbt, enten som lille barn eller i perioden op til konfirmationsdagen.
Det aftales med præsten, hvornår en eventuel konfirmanddåb skal finde sted.

Som hovedregel skal et ungt menneske forberedes til konfirmation og konfirmeres i det sogn, hvor det bor. Undervisningen består af mange forskellige ting. Undervisning i kirken, event-dage med f.eks. rollespil og kunstproduktion, Take Away gudstjenester (vores ungdomsgudstjenester), Søndagsgudstjenester, indsamlinger.
To forløb er aldrig ens, og vores 3 præster har hver deres måde at gøre tingene på.
En del af undervisningen er holdvis og en del i fællesskab på tværs af holdene.