Vi søger en kirketjener

Se opslaget som pdf-fil her.

Da vores kirketjener gennem mange år har valgt at gå på efterløn, søger vi pr. 1. juni eller snarest efter en ny kirketjener.

Stillingen er på 37 timer om ugen med følgende opgaver:

  • Renholdelse og vedligeholdelse af kirkens bygning, udendørs arealer og indendørslokaler, her under kontakt til håndværkere ol. i samarbejde med kirkeværgen
  • Klargøring af kirken og lokaler til højmesser, begivenheder og arrangementer
  • Indkøb af forbrugsvarer
  • Pasning og vedligeholdelse af vores tekniske udstyr, maskinpark med mere
  • Yde IT assistance til kirkens øvrige ansatte

Jobbet indeholder aftenarbejde samt arbejde i weekender og på helligdage.

 

Vi forventer, at du:

  • har forståelse for Islev Kirkes ånd og kirkens liv
  • kan indgå i samarbejde med kirkens øvrige ansatte og brugere af kirken
  • kan arbejde selvstændigt og prioritere arbejdsopgaverne
  • har kørekort

Vi indhenter straffeattest og børneattest

 

“Islev Kirke er et levende fællesskab og et lokalt forankret fristed, som bygger på den kristne tro, og udbreder det glædelige budskab i dialog med vores tid.”

Sognet har 11.985 indbyggere, hvor af 7.542 er medlemmer af folkekirken (pr. 1.01.2020)

Der er 4 fuldtidsansatte ved Islev kirke, hvor af kirketjeneren er den ene, samt 4 præster. Derudover er der et antal deltidsansatte, bla. en rengøringsassistent.

Ansættelsen sker ved Islev Kirkes menighedsråd, beliggende på adressen Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,34 kr. - 352.262,32 kr. (pr 1.04.2020). Fikspunktet er 274.733,34 kr. (pr. 1. 04.2020). Dertil ydes et rådighedstillæg på kr. 25.926,05 kr. (pr. 1.04.2020)

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Karsten Jakshøj på tlf. 2987 4478 ml. kl. 15 og 17. Ansøgning med relevante bilag sendes til: post@islevkirke.dk eller til Islev kirke, Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre, så vi har den i hænde senest onsdag d. 13. maj kl. 12.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen efter – uge 21.