Tirsdag d. 3. november 2020, kl. 19:30

Organist Jonas Hunt fortæller om den musikalske dannelse, som tidligere blev vægtet meget højt. Han taler om musikkens etiske og sjælsforædlende egenskaber, og inddrager egne erfaringer fra korarbejde.

Sogneaften: Musikalsk dannelse