Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Islev Kirke
Forkyndelse for alle

SOMMERHØJSKOLE: Folkelighed hos Hannah Arendt, Dostojevskij og Grundtvig

JUL
27

SOMMERHØJSKOLE: Folkelighed hos Hannah Arendt, Dostojevskij og Grundtvig


Dato Onsdag d. 27. juli 2022, Kl. 19:30 til kl. 21:30
Sted Islev Kirke, Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre
SOMMERHØJSKOLE: Folkelighed hos Hannah Arendt, Dostojevskij og Grundtvig

Foredrag ved Thue Kjærhus, højskoleforstander, forfatter og debattør

Et foredrag der dykker ned i det folkelige hos både Grundtvig, Hannah Arendt og Dostojevskij. Det er overraskende, hvor meget Grundtvigs teologi har til fælles med Hannah Arendts tænkning og jødisk mysticisme. Hos Dostojevskij og den russiske kirke taler man også om det folkelige som et teologisk begreb.

Det grundtvigske begreb folkelighed har en religiøs begrundelse. Et begreb, som er identisk med jødisk teologi. Vi erfarer kærligheden via folkeligheden. Kærligheden er historisk dvs. erfaringsbaseret. I folkeligheden (fællesskabet) opdager vi os selv og de andre. Her fødes vores menneskelighed. Den anden fødsel. Menneske-ligheden og folke-ligheden er en relation (det relationsløse - døden). Derfor skrev Grundtvig ofte folke-ligheden med bindestreg. 

I folkeligheden dannes mulighedsbetingelserne for sindelagsetikken samt en tillidskultur. Uden erfaringer med kærlighed og sindelagsetikken (perspektivbyttet) vil vi læse evangelierne bogstavligt og som jura. Grundtvig adskiller i den forstand sig afgørende fra Luthers skriftfundamentalisme (solo scriptura).

Det er såldes overraskende, hvor meget Grundtvigs teologi har et fællesskab til Hannah Arendts tænkning, til jødisk mysticisme (Gershom Scholem) og til den russisk-græske kirke. Hos Dostojevskij og den russiske kirke taler man også om det folkelige som et teologisk begreb - som i jødedommen. 

Og ligesom Grundtvig mente, at danskerne og nordboernes folkelighed var forudsætningerne til at forstå det særlige og forskellige blandt verdens folk, så Dostojevskij den russiske kirke som katalysator for kristenhedens forløser. 

Vi vil i foredraget nærme os Dostojevskijs kristne forfatterskab og erfare, at det grundtvigske som den russiske kirke - lægger vægten på Sofia (visdommen) hvorimod Vestkirken har deres afsæt i ratio (det rationelle). 


Foredraget er en del af Islev Kirkes Sommerhøjskole 2022:

 `Skærm vor undren´ - 5 udvalgte onsdage fra 29. juni til 3. august

Skærm vor undren og bevar/ gåden om det sidste svar/ lad os tro ar vi er mer´/ end en skal af støv og ler!

Således lyder det i vers 6 i Lisbeth Smedegaards salme Gådefuld er du, vor Gud! (DDS 22 – og heraf titlen på årets sommerhøjskole

Sommerhøjskolen indbyder i år til en række foredrag med nedslag i vores åndelige, kirkelige og kulturelle rødder. Indenfor de sidste måneder har vi oplevet, at krigen i Ukraine sætter nye dagsordener for vores forståelse af, hvad der binder os sammen og hvad der skiller os ad i Europa. 

Kan vi blive klogere på vores fælles rødder og de strømninger som har krydset grænser gennem tiden, kan vi måske også bevare håbet om at historien ikke ender med død og ødelæggelse, men fortsætter med kamp for liv og frihed i tanke og tro. 

Kom og lyt til hvilken rolle kvinderne spillede i den første kirke, oplev den tidlige kristne billedverden, hør om den aktuelle situation i Ungarn med musikalske indslag undervejs, bliv klogere på Rusland som anfægtelse for Vesten og bliv inspireret af kristendom og folkelighed hos henholdsvis Dostojevski og Grundtvig.

 Kom med os på en rejse,  hvor vi kan skærme vor undren sammen!

Det er gratis at deltage i sommerhøjskolen. 

Forfriskning i pausen koster 25 kr,  der går til Islev menighedsplejes julehjælp.   Der kan bestilles kirkebil ved henvendelse til kirkekontoret.  Alle er velkomne – ingen tilmelding!                                                                                           

Arr. Kirkens præster